Que é a logopedia?

Clara Raposo, pedagoga-logopeda
  • Nº de Rexistro Sanitario: C-15-002684
  • Nº de colegiada: 15/0203

A logopedia é unha actividade educativa e sanitaria, cuios profesionais nos ocupamos da avaliación, prevención, orientación, diagnóstico e tratamento das alteracións da fala, da voz e da linguaxe. Por ende, a actuación logopédica abarca tamén o ámbito escolar nas dificultades que lle son propias.

A quen está dirixida?

A intervención e rehabilitación logopédica diríxese á poboación infantil, adultos e 3ª idade.

Como se leva a cabo o tratamento?

Tras unha entrevista na que se recollen os datos da persoa (incluídos informes doutros profesionais) fáiselle unha avaliación con probas específicas, de cuio resultado se emite un diagnóstico a partir do cal se elabora unha programación de actividades que son a base da rehabilitación logopédica para cada caso.

Trabállase en sesións individuais de 50 minutos en frecuencia e perioricidade segundo o caso e acordo previo.

Dificultades escolares

Dificultades escolares

Técnicas de estudio

Técnicas de estudio

Trastornos da fala

Trastornos da fala

Que pode tratar un/unha logopeda?

  • Trastornos da voz e da resonancia: disfonías orgánicas e funcionais.
  • Trastornos da fala: dislalias (erros na pronunciación), disglosia (alteración dos órganos da fala) e disfemia (alteración no ritmo da fala).
  • Trastornos da linguaxe: afasia, disartria e disfasia.
  • Necesidades educativas especiais: discapacidade intelectual, síndrome de Down, parálise cerebral, autismo, TDAH e outros.
  • Deterioro cognitivo e dano cerebral: atención, memoria e habilidades sociais.
  • Dificultades escolares: dislexia, disgrafía e disortografía, discalculia, comprensión lectora, técnicas de estudio.
  • Atención temperá e trastornos do desenrolo.
  • Técnicas de estudio.

Contacte con Clara Raposo Pedagoga-Logopeda

Estamos en Arzúa

Ponte en contacto connosco, resolveremos todas as súas dúbidas coa máxima rapidez e amabilidade.

El titular de la página informa que los datos de este formulario serán tratados para ofrecerle la información solicitada, siendo la base legal del tratamiento el consentimiento otorgado por el usuario. No se cederán datos a terceros. Puede ejercer los derechos como se explica en la Política de Privacidad.